Velkommen til Bergen Katedralskole
Hopp over meny

Studiedager

STUDIEDAGER

 

Individuelle studiedager:

 

Elevene i 1.kl. har rett til 1 individuell studiedag i året.

 

Elevene i 2.kl. har rett til 2 individuelle studiedager i året.

 

Elevene i 3.kl. har rett til 3 individuelle studiedager i året.

 

Etter skriftlig søknad til klassestyreren, kan den enkelte elev ta ut ovennevnte antall studiedager i løpet av skoleåret. I 2. og 3. kl. bør minst én av dagene tas i høsthalvåret. Søknaden leveres senest 3 skoledager før studiedagen, og eleven skal ha svar snarest mulig. Eleven må klarere studiedagen med sine faglærere før søknaden leveres til klassestyreren.

 

Studiedagen regnes ikke som fravær, og skal brukes til arbeid med skolefagene.

 

Kontaktlærerne fører oversikt i klassedagboken over når elevene tar ut studiedagen.

 

Begrensninger.

 

‑Studiedagen kan ikke deles opp i deler av en dag.

 ‑Den kan ikke tas i tilknytning til ferier/fridager som er spesifisert på skoleruten

 ‑heller ikke på dager da det er tillyst prøver eller andre obligatoriske arrangementer på    skolen eller i klassen (idrettsdager, ekskursjoner o.l.)

 

Flere enn 5 elever fra samme klasse/gruppe kan ikke ha studiedag samtidig.

 

Elevene kan ikke ta ut mer enn én studiedag pr uke, heller ikke fredag og mandag i to påfølgende uker.