Velkommen til Bergen Katedralskole
Hopp over meny

KJEMI

 


 I opplæringen legges det vekt på praktiske øvelser for å styrke forståelsen av lærestoffet. Opplæring av gode arbeidsrutiner i laboratoriet blir det også lagt stor vekt på.

Kjemikere er viktige bidragsytere i utviklingen av bioteknologi, nanoteknologi, medisin, farmasi, miljøfag, nye materialer og nye energikilder. Programfaget skal bidra til forståelse for hvordan stoffer påvirker miljøet, og hvordan utvikling av nye industrielle metoder kan redusere belastningen på miljøet. På den måten kan programfaget bidra til å fokusere på miljø og bærekraftig utvikling. Samtidig skal programfaget formidle at det stilles etiske krav til kjemisk forskning.

Programfaget har som formål å skape interesse for kjemi og naturvitenskap, og samtidig gi kunnskaper som er nødvendige for å delta i samfunnsdebatten. Et formål med programfaget er å gi innsikt i kjemiens ulike anvendelser og betydningen av kjemi i hverdagslivet og isamfunnet. Den historiske utviklingen av kjemifaget er en del av kulturarven, og dette bør formidles gjennom opplæringen.

Opplæringen i kjemi skal knytte teori til praktisk laboratoriearbeid. Læringsarenaer utenfor skolen, på laboratorier og i bedrifter, kan gi innsikt i hvordan kjemi blir brukt i samfunnet.

 

Kjemi består av to programfagenheter: Kjemi 1 og Kjemi 2. Kjemi 2 bygger på Kjemi 1.

Programfagenheter Hovedområder
Kjemi 1 Språk og modeller
i kjemi
Metoder og
forsøk
Vannkjemi Syrer og baser Organisk kjemi 1
Kjemi 2 Forskning Analyse Organisk kjemi 2 Redoksreaksjoner Materialer

 

 

Lenke til læreplanen: http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Læreplan.aspx?id=2100&laereplanid=171745