Velkommen til Bergen Katedralskole
Hopp over meny

Lese- og skrivevansker

Dersom du har fått dokumentert lese- og/eller skrivevansker, kan du søke om å få tilrettelegging som utvidet tid på prøver og eksamen .

 

Søknaden sendes Voksenopplærineg eller leveres VO-kontoret. Attester må legges ved søknaden.

 

Har du mistanke om at du kan ha lese- eller skrivevansker, men ikke har fått dokumentert dette, kan vi foreta en kartlegging.

 

Ta kontakt med vår rådgiver Hallgeir U Hatlevik på telefon 55 33 82 42 eller e-post: Hallgeir Utne Hatlevik <Hallgeir.Hatlevik@hfk.no>

 

Her finner du interne søknadsskjema for

Fritak fra vurdering i skriftlig sidemål: Forskrift til opplæringslova regulerer slikt fritak. Se mer informasjon på søknadsskjemaet.

Tilrettelegging på prøver og eksamen: Dette kan være forlenget tid, opplesing av tekst eller annen tilrettelegging.