Velkommen til Bergen Katedralskole
Hopp over meny

 

Elev ved VO

Velkommen som elev ved Voksenopplæringen Bergen katedralskole

På denne siden blir det lagt ut informasjon til dere som er elev hos oss.

Eksamensbesvarelser med begrunnelse for karakteren
Eksamensbesvarelsene kan brukes for å tydeliggjøre hva som kreves til sentralt gitt eksamen. I tillegg kan besvarelsene brukes i underveisvurderingen og av sensorene som referanse ved sensuren.

Eksamensveiledninger for 2014
Utdanningsdirektoratet har nå lagt ut eksamensveiledning for fag som har sentralt gitt skriftlig eksamen (norsk, matematikk 1P/2P/R1/R2, og engelsk. Disse er svært nyttige for vurdering av besvarelser.

Anonyme prøver
Fylkeskommunen har bestemt at vi skal gjennomføre anonyme prøver i noen fag. Vi tar sikte på at alle heldagsprøvene på VO som er igjen fra mars 2014 skal leveres anonymt. Faglærer ordner dette i It's Learning. Eget opplegg for matematikk.

Timeplanjustering fra 3. mars
Fra mandag 3. mars blir det justering av timeplanen.

Justering av heldagsprøveplanen for matematikk 2P
Denne er flyttet til fredagene 9. og 16. mai.

Eksamensplanen våren 2014:
Her finner du når du får vite hvilke fag du kommer opp i, eksamensdagene og når eksamensresultatet er tilgjengelig. Muntlig eksamen kommer i perioden 5. - 18. juni. Du får mer nøyaktig dato i april.

Standpunktkarakterer matematikk 1P:
Disse finner du på SkoleArena senest mandag 24. februar. Klagefrist på disse er onsdag 5. mars.
Les mer om klage på standpunktkarakter.

Terminkarakterene januar 2014:
Du kan se førsteterminkarakterene på Skolearena fra mandag 20. januar. Du går inn på skolearean via It's Learning/Skoleportalen.

Ny rådgiver
Anita K Storheim skal være rådgiver på VO. Hun har kontortid mandag, tirsdag og onsdag fra kl 1500 til 1700, og torsdag kl 1500 - 1630. Hun er der også noen fredager. Ta kontakt på rådgiverkontoret (ved siden av VO-kontoret), ring 55 33 82 42 eller send epost til Anita.kristin.storheim@hfk.no .

Må du ha permisjon fra opplæringen?
Må du avbryte opplæringe, og vil søke om permisjon?  Da må du fylle ut søknadsskjema snarest. Det er også obligatorisk med en samtale med rådgiver før vi gir permisjon.
Du må søke om skoleplass før 1. april når du ønsker å starte oppigjen utdanningen.
 
Denne søknaden gjelder ikke kortere permisjoner gjennom skoleåret. Det må avtales med faglærer. Med stort fravær gjennom skoleåret kan grunnlaget for vurdering falle bort, og du kan miste faget.

Skolebevis for elever ved Voksenopplæringen
Neste fotografering på skolen er mandag 23. september. Du vil få tekstmelding om tidspunktet.
Skolebeviset gir deg rabatt mellom annet på offentlige transportmiddel.

Ny PC ordning:
Det er mulig å benytte egen PC eller du kan kjøpe en ny subsidiert av HFK. De som var elev hos oss skoleåret 2012/13 kan få låne PC. Kontakt IKT-konsulenten.

 Skolerute for skoleåret 2013-14 finner du her.

Utlån av lærebøker:
Det er gratis utlån av lærebøker. Utlånet starter ved skolestart.
Når du skal hente bøker må du ha med deg nasjonalt lånekort fra biblioteket. Det får du på offentlige bibliotek.

 Elevskap
Vi har 100 elevskap til 400 elever på voksenopplæringen. Det kan derfor være en fordel at to eller flere deler på skap. Skapene er plassert i gangen mellom hovedbygg og klasseromsbygg (se kart).
Ønsker du å låne et slikt skap (ett år om gangen) må du kjøpe et kodehengelås. Innhold og lås må fjernes siste skoledagen i juni hvert år.

Rådgiver på Voksenopplæringen:
Kontor ved siden av VO-kontoret. Ny åpningstid 0800 - 1500.
Ta kontakt med Hallgeir U Hatlevik på telefon 464 23 374 for avtale om møte utenom åpningstid. Du kan også sende e-post til
hallgeir.hatlevik@hfk.no .

Om voksenopplæringen på hordaland.no
For en tid tilbake var en journalist på besøk for å skrive noe om voksenopplæringen. Dette kan du finne på hordaland.no.

Trenger du bedre studieteknikk??
Studieteknikk er viktig for god læring. Her kan du få gode tips.

Kompetansebevis
Skal du avslutte skolegangen hos oss til sommeren og trenger dokumentasjon på de du har gjort her, trenger du et kompetansebevis. Det må du bestille her.

Dersom du må være borte fra skolen på grunn av sykdom:
Det er viktig at du gir beskjed til faglærerne når du må være borte fra skolen. Du kan sende e-post fra It's learning eller tekstmelding på mobil. Avtal med faglærerne. Vi på VO-kontoret kan ikke formidle slik informasjon til faglærer.
Er du borte mer enn en uke må du levere sykemelding for fraværet. Den leveres VO-kontoret og vi formidler det videre til faglærerne.

Brukernavn og passord - skolens datasystem: Du vil få brukernavn og passord på tekstmelding fra fylkets dataavdeling. De må du ta vare på for det brukes ved pålogging på egen PC og tilgjengelige dataprogram. Kjenner du brukernavnet ditt, kan du få passordet på www.skoleportalen.no .

Eksamensoppgaver: Det er lagt ut flere tidligere eksamensoppgaver på Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside. Fellesfag og programfag (matematikk R1 og R2)

Lengre tid på eksamen?
Har du en diagnose eller en dysfunksjon som gjør at du kanskje trenger lengre tid på eksamen/heldagsprøver for at du skal kunne vise din kompetanse? Bruk søknadsskjema under Diverse søknadsskjema i menyen til venstre.  

Diverse søknadsskjema:
Det er lagt ut søknadsskjema for fritak i sidemål og tilrettelegging ved prøver og
eksamen. Se mer informasjon om PC her.