Velkommen til Bergen Katedralskole
Hopp over meny

 

Elev ved VO

Velkommen som elev ved Voksenopplæringen Bergen katedralskole

På denne siden blir det lagt ut informasjon til dere som er elev hos oss.

  

Eksamensmal og veiledning om Utfylling av denne
Når du skal levere inn eksamensbesvarelsen elektronisk må du bruke denne malen når du skriver eksamensbesvarelsen. Last ned og lagre på den PC'en du skal bruke på eksamen.

Trekk av skriftlige eksamensfag
Onsdag 13. mai kl 0900 vil du her finne oversikt over hvem som er kommet opp til skriftlig eksamen i hvilket fag. Eksamensrom er også påført.

Arbeidsplan for våren 2015
Dette er en oversikt over eksamener, klagefrister, når det er undervisning og undervisningsfri, offentliggjøring av karakterer (standpunkt og eksamen) mm.

Heldagsprøve- og eksamensplan våren 2015
Ny oppdatert plan for våren foreligger

Kompetansebevis våren 2015
Alle som avslutter undervisningen på Bergen Katedralskole våren 2015 har rett på kompetansebevis. Dersom du skal fortsette neste skoleår trenger du ikke dette, men du kan selvsagt få det dersom du må ha det til å søke jobb eller annen skole.
Du bestiller kompetansebevis her.

Standpunktkarakter i matematikk 1P
Faget matematikk 1P (MAT1011) avsluttes etter heldagsprøven i februar. Det blir da gitt en stanspunktkarakter i faget. Dette blir lagt ut på SkoleArena tirsdag 24. februar. Klagefrist på denne karakteren er fredag 6. mars. Se mer hva du kan klage på her.
De som får standpunktkarakter kan bli trukket ut til eksamen i mai 2015.

Åpningstider rådgivere
Vi har nå tre rådgivere. Se kontaktinformasjon og åpningstider her. Rådgiverne har alle kontor i Tanks sine lokaler i Kong Oscersgate 21, 2. etasje.

Nye oppdaterte timeplaner finner du alltid under Klasser/timeplan

Heldagsprøveplan og høsteksamen:
Heldagsprøvene holdes på Tanks skole fredager fra kl 0830.

Skolerute 2014 - 2015

Parkering på skoleplassen på Tanks
Det er ikke lovlig å parkere på skoleplassen. EuroPark kontrollerer, og vil gi de som parkerer ulovlig bot.

Bruk av PC på voksenopplæringen
Alle elevene må ha PC. Vi har ikke utlånsordning, men du kan kjøpe subsidiert PC av Fylkeskommunen. Se mer informasjon her.

Du skal ha fått et brukernavn og et passord på sms fra HFK. Dette må du bruke for kjøp av PC og for pålogging på skolens nettverk og It's learning. Les mer her.

Informasjon om lånekassen.
Du som har søkt støtte i lånekassen, kan registrere fremmøte fra og med mandag 18. august. Du skal signere på en liste hos oss (VO-kontoret). Når det er gjort, blir bekreftelse sendt til lånekassen, og utbetaling av bevilget lån/stipend kommer i gang.

Skolebevis for elever ved Voksenopplæringen
Har du tidligere skolebevis kan du få oblat på VO-kontoret.
Fotografering på skolen mandag 15. september. Du vil få tekstmelding om tidspunktet.
Skolebeviset gir deg rabatt mellom annet på offentlige transportmiddel.

Må du ha permisjon fra opplæringen?
Må du avbryte opplæringen og søke om permisjon?  Da må du fylle ut søknadsskjema snarest. Det er også obligatorisk med en samtale med rådgiver før vi gir permisjon.
Du må søke om skoleplass før 1. april når du ønsker å starte opp igjen utdanningen.

Denne søknaden gjelder ikke kortere permisjoner gjennom skoleåret. Det må avtales med faglærer. Med stort fravær gjennom skoleåret kan grunnlaget for vurdering falle bort, og du kan miste faget.

Ny PC-ordning for voksne skoleåret 2014/15
Fra og med 15. juni kan søkere som har fått skoleplass hos oss få kjøpe ny, subsidiert PC. Prisen er kr 2338. HFK subsidierer med kr 2700. En forutsetning er at du tidligere ikke har kjøpt PC på denne ordningen, eller mottatt låne-PC.

Eksamensbesvarelser med begrunnelse for karakteren
Eksamensbesvarelsene kan brukes for å tydeliggjøre hva som kreves til sentralt gitt eksamen. I tillegg kan besvarelsene brukes i underveisvurderingen og av sensorene som referanse ved sensuren.

Eksamensveiledninger
Utdanningsdirektoratet har nå lagt ut eksamensveiledning for fag som har sentralt gitt skriftlig eksamen (norsk, matematikk 1P/2P/R1/R2, og engelsk. Disse er svært nyttige for vurdering av besvarelser.

Trenger du bedre studieteknikk??
Studieteknikk er viktig for god læring. Her kan du få gode tips.

Dersom du må være borte fra skolen på grunn av sykdom:
Det er viktig at du gir beskjed til faglærerne når du må være borte fra skolen. Du kan sende e-post fra It's learning eller tekstmelding på mobil. Avtal med faglærerne. Vi på VO-kontoret kan ikke formidle slik informasjon til faglærer.
Er du borte mer enn en uke må du levere sykemelding for fraværet. Den leveres VO-kontoret og vi formidler det videre til faglærerne.

Brukernavn og passord - skolens datasystem: Du vil få brukernavn og passord på tekstmelding fra fylkets dataavdeling. De må du ta vare på for det brukes ved pålogging på egen PC og tilgjengelige dataprogram. Kjenner du brukernavnet ditt, kan du få passordet på www.skoleportalen.no .

Eksamensoppgaver: Det er lagt ut flere tidligere eksamensoppgaver på Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside. Fellesfag og programfag (matematikk R1 og R2)

Lengre tid på eksamen?
Har du en diagnose eller en dysfunksjon som gjør at du kanskje trenger lengre tid på eksamen/heldagsprøver for at du skal kunne vise din kompetanse? Bruk søknadsskjema under Diverse søknadsskjema i menyen til venstre.  

Diverse søknadsskjema:
Det er lagt ut søknadsskjema for fritak i sidemål og tilrettelegging ved prøver og
eksamen. Se mer informasjon om PC her.