Velkommen til Bergen Katedralskole
Hopp over meny

 

Elev ved VO

Velkommen som elev ved Voksenopplæringen Bergen katedralskole

På denne siden blir det lagt ut informasjon til dere som er elev hos oss.

 

Utdanningsmesse i Bergen 26-27 januar 2015 i Grieghallen  .

Utdanningsmessen "tautdanning.no" arrangeres i Bergen i Grieghallen , 26-27 januar 2015.

Åpningstider

Mandag 26. januar 0900-1800

Tirdag   27 januar  0900-1400.

Registrer deg og hent billetter her :"tautdanning.no"

 

Åpningstider rådgivere
Vi har nå tre rådgivere. Se kontaktinformasjon og åpningstider her. Rådgiverne har alle kontor i Tanks sine lokaler i Kong Oscersgate 21, 2. etasje.

Nye oppdaterte timeplaner finner du alltid under Klasser/timeplan

Flytting av kveldsundervisningen
Fra og med mandag 3. november skal kveldsundervisningen flyttes til Tanks sine lokaler i Kong Oscersgate 21. Ny romplan kommer.

 

Heldagsprøveplan og høsteksamen:
Heldagsprøvene holdes på Tanks skole fredager fra kl 0830.

Skolerute 2014 - 2015

Parkering på skoleplassen på Tanks
Det er ikke lovlig å parkere på skoleplassen. EuroPark kontrollerer, og vil gi de som parkerer ulovlig bot.

Bruk av PC på voksenopplæringen
Alle elevene må ha PC. Vi har ikke utlånsordning, men du kan kjøpe subsidiert PC av Fylkeskommunen. Se mer informasjon her.

Du skal ha fått et brukernavn og et passord på sms fra HFK. Dette må du bruke for kjøp av PC og for pålogging på skolens nettverk og It's learning. Les mer her.

Informasjon om lånekassen.
Du som har søkt støtte i lånekassen, kan registrere fremmøte fra og med mandag 18. august. Du skal signere på en liste hos oss (VO-kontoret). Når det er gjort, blir bekreftelse sendt til lånekassen, og utbetaling av bevilget lån/stipend kommer i gang.

Dagklassene (VOD-klassene) møter på Tanks vgs sine lokaler (kong Oscarsgate 21), og kveldsklassene (VOK-klassene) møter på Bergen Katedralskole (Heggebakken 2).

Se inntaksbrevet du har mottatt i posten hvilken klasse du er kommet i.

Voksenopplæringen flyttes til Tanks vgs sine lokaler i Kong Oscarsgate 21:
Fra og med 4/8 flytter VO-kontoret over til Tansk vgs sine lokaler i 2. etasjen. All undervisning på dagtid (VOD-klassene) skal ha undervisning her, men alle kveldsklassene (VOK-klassene) skal være som før på Katedralskolen.

Dersom du ikke kan møte første skoledagen må du sende oss en epost til vo.bks@hfk.no. Du vil miste skoleplassen dersom du ikke møter første skoledag og ikke har gitt beskjed.

Skolebevis for elever ved Voksenopplæringen
Har du tidligere skolebevis kan du få oblat på VO-kontoret.
Fotografering på skolen mandag 15. september. Du vil få tekstmelding om tidspunktet.
Skolebeviset gir deg rabatt mellom annet på offentlige transportmiddel.

Må du ha permisjon fra opplæringen?
Må du avbryte opplæringen og søke om permisjon?  Da må du fylle ut søknadsskjema snarest. Det er også obligatorisk med en samtale med rådgiver før vi gir permisjon.
Du må søke om skoleplass før 1. april når du ønsker å starte opp igjen utdanningen.

Denne søknaden gjelder ikke kortere permisjoner gjennom skoleåret. Det må avtales med faglærer. Med stort fravær gjennom skoleåret kan grunnlaget for vurdering falle bort, og du kan miste faget.

Ny PC-ordning for voksne skoleåret 2014/15
Fra og med 15. juni kan søkere som har fått skoleplass hos oss få kjøpe ny, subsidiert PC. Prisen er kr 2338. HFK subsidierer med kr 2700. En forutsetning er at du tidligere ikke har kjøpt PC på denne ordningen, eller mottatt låne-PC.

Arbeidsplan for resten av skoleåret
Her finner du plan for når det er undervisning, skolefri, eksamen, klagefrister og mer.

Eksamensbesvarelser med begrunnelse for karakteren
Eksamensbesvarelsene kan brukes for å tydeliggjøre hva som kreves til sentralt gitt eksamen. I tillegg kan besvarelsene brukes i underveisvurderingen og av sensorene som referanse ved sensuren.

Eksamensveiledninger
Utdanningsdirektoratet har nå lagt ut eksamensveiledning for fag som har sentralt gitt skriftlig eksamen (norsk, matematikk 1P/2P/R1/R2, og engelsk. Disse er svært nyttige for vurdering av besvarelser.

Ny PC ordning:
Det er mulig å benytte egen PC eller du kan kjøpe en ny subsidiert av HFK. De som var elev hos oss skoleåret 2012/13 kan få låne PC. Kontakt IKT-konsulenten.

Om voksenopplæringen på hordaland.no
For en tid tilbake var en journalist på besøk for å skrive noe om voksenopplæringen. Dette kan du finne på hordaland.no.

Trenger du bedre studieteknikk??
Studieteknikk er viktig for god læring. Her kan du få gode tips.

Dersom du må være borte fra skolen på grunn av sykdom:
Det er viktig at du gir beskjed til faglærerne når du må være borte fra skolen. Du kan sende e-post fra It's learning eller tekstmelding på mobil. Avtal med faglærerne. Vi på VO-kontoret kan ikke formidle slik informasjon til faglærer.
Er du borte mer enn en uke må du levere sykemelding for fraværet. Den leveres VO-kontoret og vi formidler det videre til faglærerne.

Brukernavn og passord - skolens datasystem: Du vil få brukernavn og passord på tekstmelding fra fylkets dataavdeling. De må du ta vare på for det brukes ved pålogging på egen PC og tilgjengelige dataprogram. Kjenner du brukernavnet ditt, kan du få passordet på www.skoleportalen.no .

Eksamensoppgaver: Det er lagt ut flere tidligere eksamensoppgaver på Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside. Fellesfag og programfag (matematikk R1 og R2)

Lengre tid på eksamen?
Har du en diagnose eller en dysfunksjon som gjør at du kanskje trenger lengre tid på eksamen/heldagsprøver for at du skal kunne vise din kompetanse? Bruk søknadsskjema under Diverse søknadsskjema i menyen til venstre.  

Diverse søknadsskjema:
Det er lagt ut søknadsskjema for fritak i sidemål og tilrettelegging ved prøver og
eksamen. Se mer informasjon om PC her.