Velkommen til Bergen Katedralskole
Hopp over meny

Fordypningspoeng

  • Det gis inntil 4 fordypingspoeng for realfag.

  • Alle fag i programområdet realfag med omfag 140 timer pr år gir 0,5 poeng, med unntak av matematikk R2 og fysikk 2 som gir 1 poeng.

  • Elever med Math High Level fra IB får 1,5 poeng.

  • Fra 2011 gis det 1 fordypingspoeng for fremmedspråk III Andre programfag i språk med omfag 140 timer per år gir 0,5 poeng.
    (Engelsk regnes ikke som fremmedspråk)