Velkommen til Bergen Katedralskole
Hopp over meny

Politikk og menneskerettigheter

Politikk og menneskerettigheter er et av programfagene i ”Politikk, individ og samfunn”, har en uketimeramme på 5 timer og tilbys på Vg3.

Politikk og menneskerettigheter tar for seg hvordan norsk og internasjonal politisk virkelighet er, og drøfter likheter og forskjeller mellom et nasjonalt system som det norske og det internasjonale systemet. Det gjør at vi tar grundig for oss hvordan det norske politiske systemet har vokst fram og fungerer i dag, før vi fokuserer på konflikter og samarbeid internasjonalt. Faget drøfter også menneskerettighetene som et sentralt tema i nasjonal og internasjonal politikk og forholdet mellom utviklingen av menneskerettighetene, våre politiske ordninger og den demokratiske utvikling.

Faget har standpunktkarakter, og du kan bli trukket ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.