Velkommen til Bergen Katedralskole
Hopp over meny

Spansk

Spansk er det mest utbredte av de romanske språkene og snakkes av til sammen over 380 millioner mennesker i verden. Spansk er offisielt språk i FN. (www.snl.no)

 

 

 

Nivå I

Dersom du har et annet språk som ditt obligatoriske fremmedspråk, kan du velge å starte med nivå I i 2. klasse. Dette programfaget går over to skoleår, VG 2 og VG 3. Du trenger ikke forkunnskaper i spansk for å velge dette programfaget. Læreplanen: ”Faget skal gi muligheter til opplevelser, glede og personlig utvikling, samtidig som det åpner for større muligheter i arbeidslivet og for studier i flere språkområder.

 

 

 

Nivå III

Dette er et programfag for VG 3, og er for de som har fullført nivå II på VG 2. Dette kurset vil gi deg et ekstra poeng til innsøking på høyere utdanning. Her får du muligheten til å perfeksjonere språket ditt, fordype deg i gode tekster på spansk, og å få et grundigere innblikk i den spanske historien og kulturen. Du får god muntlig trening på nivå III, og målet er å nå et høyt kommunikativt nivå i løpet av kurset. Læreplanen: ”Programfaget skal gi grunnlag for å kunne kommunisere godt i møter mellom ulike kulturer både i eget land og i målspråksområdet.”

 

 

Vi trenger SPRÅK 
utklipp fra læreplanen

Kompetanse i språk og kultur skal gi den enkelte mulighet til å forstå, leve seg inn i og verdsette andre kulturers samfunns- og arbeidsliv, livsvilkår og levemåte, tenkesett, historie, kunst og litteratur.

Faget kan også bidra til å utvikle interesse og toleranse, fremme innsikt i egne livsvilkår og egen identitet, og bidra til leseglede, kreativitet, opplevelse og personlig utvikling.

I et samfunnsperspektiv er det viktig å beherske flere språk. Det er en forutsetning for samkvem og samarbeid innen handel, reiseliv, kultur, forskning og utdanning, nasjonalt og internasjonalt.

God kompetanse i språk vil også kunne være grunnlag for aktiv deltakelse i demokratibyggende virksomhet på tvers av landegrenser og kulturforskjeller

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Andre kilder: http://no.wikipedia.org/wiki/Spansk (26.10.2009) http://www.snl.no/spansk#menuitem0 (21.05.2010)

Foto: Sol Neergard

  1. Generalife, Granada
  2. Alcázar, Sevilla
  3. La Giralda, Sevilla
  4. Alhambra, Granada