Velkommen til Bergen Katedralskole
Hopp over meny

Kildehenvisninger - hvorfor og hvordan

Hvordan lage referanseliste        Hvordan vise til referanser i teksten        Nettsider med gode tips


Hvorfor oppgi kilder

Det er flere grunner til at du skal oppgi hvilke kilder du har brukt.

Du skal:

  • anerkjenne andre forfatteres arbeid
  • vise at du har satt deg inn i emnet
  • sette arbeidet ditt inn i en større faglig sammenheng
  • vise at du behersker teknikken med å oppgi kilder

Feil eller manglende bruk av kilder kalles plagiering.


Hvordan lage referanseliste

Bakerst i oppgaven skal det stå en referanseliste.

·         Referanselisten skal ordnes alfabetisk på forfatters etternavn eller på tittel der det ikke finnes en forfatter.

·         Ved flere medforfattere skal listen alfabetiseres ut fra forfatterene som står først.

·         Har en forfatter skrevet flere verk, skal de ordnes etter publikasjonsår.

·         Har en forfatter skrevet flere verk i samme år brukes a, b, c, etter årstallet for å skille arbeidene.

Her vises noen eksempler på hvordan forskjellige media skal registrerest i listen, denne måten å gjøre det på kalles Forenklet Harvardsystem.

Bøker

Bok med en, to eller tre forfattere:
Etternavn, initial(er) (År). Tittel på bok i kursiv. Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver.

Bøker med flere enn tre forfattere:
Etternavn på første forfatter, initial(er) mfl. (År) Tittel på bok i kursiv. Utgave – hvis tilgjengelig. Sted: Utgiver.

Bok med redaktør:
Etternavn, N.N. red. (Årstall) Tittel på bok i kursiv. Utgivelsessted, Utgiver.

  • Engelstad, A. (2007) Fra bok til film : om adapsjoner av litterære tekster. Oslo : Cappelen
  • Fidjestøl, A. (2007) Eit halvt liv : ein biografi om Per Sivle. Oslo : Samlaget
  • Callin, P. mfl. (2008) Ergo : fysikk 2. Oslo : Cappelen

Artikler

Tidsskriftsartikler:

  • Etternavn, Initial(er) (År). Tittel på artikkel, Tittel på tidsskrift i kursiv, volum/nummer, sidetall.
    Otterbeck, Jon (2007). Sjøgudens nye land : det greske Italia. I: Levende historie, nr. 5, s.60-64

 

Avisartikler:

·         Etternavn, Initial(er) (År). Tittel på artikkel, Navn på avis i kursiv, dato, sidetall.
Ursin, Lars Holger (2009). Filmanmeldernes bekjennelser. I: Bergens Tidende, 04.01.2009, s.24
Artikler funnet i f.eks. Atekst skal siteres som artikler, ikke som nettsider.

Internett

Film, TV og bilder

 

Filmer og tv-program på dvd/vhs:

Tittel i kursiv (år) Regi. [Avspillingsmedia]

·          Max Manus (2008) Sandberg, E. [DVD]

·          For Gud, tsaren og fedrelandet (2007) Kirtadze, N. I: Why democray 1-6 (2007) [DVD]

Filmer og tv-program sett på direktesending:
Program (År): «Tittel i kursiv». Dato når du så programmet.

 

·         NRK (2011): «Brennpunkt». 22.03.2011.

 

Bilder:
Ansvarshavende Etternavn, Initial(er) (År) Tittel på bilde i kursiv.[ Type bilde/foto]
Dersom bildet er funnet i en bok skal du også ha med: Sted: Utgiver

Filmer, tv-program og bilder sett på Internett behandles som andre interenettartikler.


Hvordan vise til referanser i teksten

Henvisninger i teksten
Henvisning betyr at du i den løpende teksten viser til en kilde i referanselisten. Dette gjør du ved å skrive forfatterens etternavn og utgivelsesåret i parentes. Hvis du fletter forfatternavnet inn i teksten, settes bare årstallet i parentes. I stedet for personlig forfatter kan det være en institusjon, noen ganger bare en tittel.

Sitering
Når du bruker direkte sitat, skal henvisninga alltid inneholde sidetallet. Se
eksempler.


Nettsider med gode tips