Velkommen til Bergen Katedralskole
Hopp over meny

Kildekritikk

 

Kildekritikk - Bøker og artikler Kildekritikk - Internett Gode nettsider

 

Kildekritikk - Bøker og artikler

Du har gjort et søk i vår eller andres bibliotekbase og skal nå vurdere trefflisten din. Du skal velge ut noen titler, og allerede nå starter din kildekritikk:

 • Er forfatteren kjent?
 • Når er boka utgitt - er den ny eller gammel? (Et aktuelt tema krever informasjon som er av nyere dato) 
 • Har boka kommet i flere utgaver ? Noe som indikerer at boka er et standardverk.

Du velger fra listen og kan nå studere bokas bibliografiske beskrivelse:

 • Hvilket forlag er boka utgitt på? (Kjente forlag står stort sett for kvalitet.) Er utgiveren en organisasjon eller et spesielt samfunn? Religiøse sekter kan være ukritiske, mange organisasjoner har bestemte politiske meninger.
 • Passer nivået? Skrevet for en bestemt målgruppe? For eksempel barn, ungdom, elever eller forskere.
 • Hvor mange sider har boka? 
 • Er boka illustrert

Når du står med boka i hånden går du videre med innholdsanalysen:

 • Les forord. 
 • Studer innholdsfortegnelsen. Dekker innholdet dine krav?
 • Hvordan er framstillingen? Er dette fakta, meninger eller propaganda? Er den skrevet for å overbevise, informere, underholde, provosere?
 • Sjekk nivået igjen - passer det: Skrevet for en bestemt målgruppe? For eksempel barn, ungdom, elever eller forskere. 
 • Studer bokas litteraturliste: Henvises det til andre bøker og artikler?

Kildekritikk - Internett

Utgiver

 • Hvem er kilden til informasjonen - husk at hvem som helst kan legge ut informasjon på nettet, til hvilket som helst formål.
 • Hvilken autoritet har personen/organisasjonen/virksomheten som har lagt ut informasjonen? 
 • Finnes det opplysninger om personen/organisasjonen? 
 • Er personen/organisasjonen kjent innen feltet? 
 • Er det noen som refererer til denne personen/organisasjonen (kilden)? 
 • Er det muligheter for å kontakte kilden pr. telefon, faks eller e-post? Står adressen på nettstedet?

Utgivelsestidspunkt 

 • Er informasjonen ny eller gammel? Når ble sidene sist oppdatert? 

Formål med sidene 

 • Hva er motivet for å legge ut informasjonen? Er dette reklame, propaganda eller fakta? 
 • Er kilden nøytral, eller finner du et sterkt farget syn på saken?

Troverdighet

 • Er språkbruken troverdig? Finner du mye skrivefeil? 
 • Har nettstedet en klar og tydelig layout
 • Har nettstedet en god og korrekt lenkesamling til andre aktuelle nettsteder?

Kilde: Høgskolen i Bergen- Kildekritikk

 

Gode nettsider