Velkommen til Bergen Katedralskole
Hopp over meny

Informasjonskilder, kildekritikk og kildehenvisninger

Når du skal jobbe med en oppgave, vil arbeidsprosessen kunne se slik ut:

 • Du må begynne tidsnok til å kunne bli ferdig med oppgaven i tide!
 • Du må analysere oppgaven (hva er problemet?)
 • Du må søke etter relevant informasjon (opplysninger, kilder, tekster, dokumenter)
 • Du må vurdere informasjonen du har funnet
 • Du må benytte informasjonen for å skrive besvarelsen
 • Du må gi besvarelsen en faglig tilfredsstillende form (sitater, referanser, litteraturlister)

Tord Høivik ved Høgskolen i Oslo har laget en grundig veiviser til informasjon på nettet.


Informasjonssøking
 
  Søk i skolebiblioteket sin base.
 

Leksikon

Artikler

 • Atekst-Retriever
  (Norske Avisartikler 1982-d.d. i fulltekst - gå inn via faget "BKS Biblioteket" i It's Learning )
 • Norart
  (Referanser til Norske Tidsskriftsartikler - artiklene kan bestilles på biblioteket)
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals

Ordbøker

Offentlig informasjon, helse og internasjonale spørsmål

Emneportaler og fagleksikon

Litteratur, forfattere og fordypningsoppgaven

Kildebruk, kildekritikk og kildehenvisninger