Velkommen til Bergen Katedralskole
Hopp over meny

Evaluering og eksamen IB


Under skolegangen blir elevene evaluert i hvert enkelt fag av faglæreren etter regler gitt av og i nært samarbeid med IBO. I forbindelse med denne evalueringen blir det laget typeoppgaver og typesvar i samarbeid med IBO.

Ved evalueringen av oppgavebesvarelser, både under skoletiden og til eksamen, blir det lagt vekt på resonneringsevne og moden vurdering når karakterene skal fastsettes.

Alle fag blir evaluert av skolen (internal assessment) og karakterene blir justert av IBO’s eksamenskontor ved at lskolen sender inn noen oppgavesvar av ulik karakter (svært god, middels god, svak).

Eksamen blir administrert av IBO - og eksamen blir holdt på de samme dagene i alle land på den nordlige halvkule. Skriftlig eksamen blir avviklet i mai, muntlig eksamen i april.


 Karakterene som blir benyttet på IB-linjen er: 1-7