Velkommen til Bergen Katedralskole
Hopp over meny

Skolens IB-tilbud

Studiespesialisering med forberedende IB Vg1  (pre-IB)

Dette er et tilbud til elever som vurderer å søke opptak til International Baccalaureate (IB) på Vg2. Studiespesialisering med forberedende IB er vanlig Vg1 hvor du følger norske læreplaner og fagvalg, men hvor det meste av undervisningen foregår på engelsk med erfarne IB-lærere. Undervisningen vil være innrettet slik at du blir kjent med opplegg og terminologi brukt på IB. Du vil få et godt grunnlag til å bestemme deg for om du ønsker å gå videre på IB i Vg2 (se under), eller ordinær Vg2 studiespesialiserende. Tilbudet retter seg mot alle elever i Hordaland, og betyr at du ikke behøver å skifte skole fra Vg1 ved opptak til IB. Tilbudet har egen utdanningskode i VIGO: STUSP1Z---

International Baccalaureate (IB) 2 år

International Baccalaureate er en internasjonal anerkjent videregående utdanning som du tar over to år på Vg2 og Vg3. Det er et krevende studieforberedende kurs og passer for målrettede elever som ønsker en internasjonal videregående skole. Utdanningen kvalifiserer til inntak på universiteter over hele verden. Du kan søke direkte inntak til linjen på Vg2, eller gå videre fra Studiespesialiserende med forberedende IB ved Bergen Katedralskole (se over). All undervisning foregår på engelsk. Elever med IB- diplomet er meget ettertraktet både blant norske og internasjonale universiteter på grunn av de høye krav til selvstendig arbeid og kritisk refleksjon som stilles til dem. Tilbudet har egen utdanningskode under Vg2 studiespesialiserende på VIGO. Mer opplysninger om IB-linjen finner du på skolen sin nettside bks.hfk.no

Undervisningen er i prinsippet gratis. Da dette er et tilbud som er knyttet til en internasjonal organisasjon (IBO i Geneve), må elevene  betale de ekstra utgiftene dette fører med seg. I hovedsak er det registrerings- og eksamensutgifter og andre ekstraordinære driftsutgifter for dette undervisningstilbudet. Dette koster kr. 10.000 per år (med forbehold om økning i avgifts-satser etc.). Bergen Katedralskole forbeholder seg retten til, i løpet av 1. termin, å vurdere om eleven har de nødvendige forutsetninger for å fullføre IB, eller om han/hun må overføres til andre kurs iden videregående skolen