Velkommen til Bergen Katedralskole
Hopp over meny

Søknad om kartlegging og vurdering av realkompetansen

Ønsker du opplæring i klasse må du søke på søknadskjema for opplæring.

 

Du kan få kartlagt din realkompetanse i fag innen studiespesialisering eller fellesfagene i programområde yrkesfag.Fyll ut skjemaet under og trykk på send-knappen

Du får kartleggingen gratis dersom du har voksenrett: Er over 25 år og ikke tatt ut retten til skoleplass (ikke fullført videregående skole eller ikke har fagbrev).

For de uten voksenrett se priser her.

For mer informasjon se Kartlegging av realkompetanse.

 

Personalopplysninger:

  • Vi nytter SMS og/eller e-post som informasjonskanal.
  • Minoritetsspråklige søkere må dokumentere oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap.
  • Du må sende oss CV og dokumentasjon av skolegang,arbeid og frivillig arbeid. 

Søknaden gjelder følgende fag:

  • Kryss av det faget du ønsker å få vurdert .
  • Skal du ha studiekompetanse (studere på universitet/høyskole) kryss av på Studiespesialiserende. Ønsker du en yrkesutdanning/fagbrev kryss av på Yrkesfaglig.
  • Du kan forklare mer i feltet Spesifiser.

Fyll ut skjemaet og trykk på send. Husk vedleggene.

 

 

Merknader
PersonalopplysningerPersonnummer Må fylles ut.
Etternavn Må fylles ut.
Fornavn Må fylles ut.
Adresse Må fylles ut.
Postnummer Må fylles ut.
Poststed Må fylles ut.
E-postadresse
Mobilnummer
******
Hvor gikk du på grunnskole?
******
For minoritetsspråklige søkere
Statsborgerskap
Når kom du til Norge?Før vi behandler søknaden må vi få tilsendt bekreftet kopi av oppholdstillatelsen i passet.
******
CV: Se nederst på skjemaet
************
Andre fag, spesifiser.
Søknad gjelder følgende fag

******
Hvilket nivå ønsker du en vurdering på?
Spesifiser
*******
CVDu kan lime inn CV i feltet til høyre eller sende den som pdf-fil på e-post eller i posten.Før vi behandler søknaden må vi ha CV med bekreftet dokumentasjon på skolegang og lønnet/ulønnet arbeid.
OpplysningerHer kan du skrive inn opplysninger du mener er viktige for behandling av søknaden.